CHARDER MA601 VÜCUT ANALİZİ

Gelişmiş Profesyonel Vücut Analiz Cihazı

Sektörün en ileri ve yenilikçi teknolojilerinden birisini sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

TALEP OLUŞTUR

Charder Medikal MA601 Vücut Analiz Cihazı

Vücut kompozisyonu analizi, vücut suyu, proteinler, mineraller ve yağlar arasında ayrım yaparak ağırlık ve BKI’nin ötesinde daha isabetli verilere ulaşmak adına vücudu meydana getiren maddelerin ne olduğunu betimler. Vücut kompozisyonu bileşenleri güçlü bir biçimde birbirinden farklı sağlık çıktılarıyla ilişkilidir ve söz konusu düzenli ölçüm pratiği, tıbbi uygulama alanında git gide artan bir biçimde değerlenmektedir. MA601 Profesyonel Vücut Kompozisyonu Analiz Cihazı, sağlık uzmanları tarafından kullanılabilecek ve hastanın durumunun takibinin yapılması ile teşhis, görüntüleme işlemlerine destek olacak nitelikte çok sayıda ölçüm değeri, veri ve önemli gösterge sunmaktadır. Çoklu ölçüm frekansları ve sofistike algoritmalarıyla Charder, güvenebileceğiniz sonuçlar için klinik çalışmalarla ve on yıldan uzun bir süredir gerçekleştirilen orijinal hakem değerlendirmeli bilimsel araştırmalarla ürünlerinin yanındadır.

Geliştirilmiş BIA Vücut Kompozisyonu Analizi ile sağlığınızı bir üst seviyeye taşıyın

Obezite Tedavisi

Gizli obezite riskini tespit edin

Tıp uzmanlarının gizli obezite riskini değerlendirmede ek bir araç olarak kullandıkları ve BKİ ile Vücut Yağ Yüzdesini birleştiren Vücut Tipi Analizi’nden faydalanın.

Spor Hekimliği

Rehabilitasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeyi takip edin

Faz Açısı özelliğinden; sakatlık veya başka bir problem yaşamış bir sporcunun idmanları ile zorlu antrenmanlarına devam etmesinin güvenli olup olmadığını belirlemek ve iyileşme durumunu hücresel düzeyde takip etmek amacıyla faydalanın.

Sarkopeni Ölçümü

Niceliksel değişiklikleri değil de, niteliksel olanları takip edin.

Yaşlı nüfusta kas gücü, kas kütlesinden çok daha hızlı bir biçimde azalabilmektedir. Artık kas etkinliğinin hücresel sağlık değerlendirmesi aracılığıyla ölçülebilmesi sayesinde sağlık bakım uzmanları, erken bir uyarı sistemi olarak işlev görebilecek çok daha faydalı bir göstergeye sahipler.

Sıvı Yönetimi

Vücut sıvılarında meydana gelen değişimi takip edin

Hücre içi ve hücre dışı suyun hassas takibi ve yönetimi, kalp ve böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere pek çok hastalık ve rahatsızlık kapsamında son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu çerçevede su dengesizliklerini ve vücut suyu değişikliklerini ihtiyacınız olduğu sıklıkta takip etmek amacıyla Hücre Dışı Su ile Hücre İçi Su miktarlarını birbiriyle karşılaştırın.

Gelişmiş Vücut Kompozisyonu Analizi Verileri

Abdominal (karın bölgesi) Yağ

İç organ yağ miktarı ve bu yağların vücutta bulundukları bölgeler, toplam vücut yağı değerinden “metabolik risk” bağlamında daha büyük bir önem teşkil etmekte olup kardiyovasküler hastalık risk grubunda yer alan bireyleri belirlemede mevcut ve yaygın olarak kullanılan obezite tanımlarından daha güvenilir bir yöntem olarak belirlenmiştir

Biyoelektriksel Empedans Vektör Analizi (BIVA)

Geleneksel BIA’nın standart vücut suyu miktarına dayanması, onu, vücut su miktarını etkileyen hastalıklara sahip bireylerin nezdinde daha az güvenilir bir yöntem kılmaktadır. BIVA kapsamında gerçekleştirilen direnç (R) ve reaktans/tepkinlik (Xc) olgularının ölçümü, normal popülasyonlarla kıyaslandığında vücut suyunun ve hücresel izlemin/takibin “normal olmayan hastalarda” bile uygulanabilmesi sayesinde BIA’nın klinik kullanımdaki güvenilirliğini artırmaktadır.

Faz Açısı (Yüzdelikler)

“Miktar” ölçümünün sağlıklılık durumunun değerlendirilmesi çerçevesinde sınırlı bir faydası bulunmaktadır. Yaş ve sağlık olgularıyla güçlü bir korelasyon derecesine sahip bir gösterge olan Faz açısının takibi aracılığıyla hastanın hücresel durumu ve buna uygun düşen bağlamın değerlendirilmesi yapılabilir.

Kas Kalitesi

MA601, hücresel kalitenin ölçümü aracılığıyla yetersiz mobilite ve sarkopeni kapsamında kas kütlesinden daha iyi klinik bir belirleyici olan potansiyel kavrama gücünü hesaplayabilir. Dinamometre ve yapılan hesaplamalar arasındaki karşılaştırma, bireyin güç seviyesini bağlama oturtmaktadır.

Ödem Endeksi

Hücre Dışı Su miktarı; böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıklar vb. de dahil olmak üzere her türlü ölüm nedeni çerçevesinde temel bir risk göstergesi olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla ilgili gösterge, önleyici eylem gerektiren sağlık problemleri için bir erken uyarı sistemi işlevi görmektedir.

Çoklu Frekanslar

Geleneksel BIA cihazları, vücut kompozisyonunu hesaplarken tek bir frekans kullanırlar (en yaygın kullanılan frekans 50 kHz’dir).Elektrik akımının kullandığı frekans, biyolojik iletkenlerin direnç derecesini etkilemektedir. Düşük frekanslara sahip akımın hücre zarlarını aşıp, geçmesi zor olduğundan bu tip akımlar, hücre dışı su miktarının ölçülmesi bağlamında idealdir.

Yüksek frekanslı akımlar ise hücre zarı duvarlarından kolaylıkla geçebildiklerinden, kullanımları, hücre içi su miktarı ölçümünü mümkün kılmaktadır.

Bunlardan ötürü, Charder’ın Vücut Komposizyonu Analiz cihazları çoklu frekans aralıklarını kullanarak elde ettiği doğrudan ölçüm sonuçlarını özellikle hastalık yönetimi ve rehabilitasyon bağlamında kritik bir çıktı/sonuç parametresi olan vücut su dengesi ile ilişkili olmak üzere vücut kompozisyonunun daha detaylı bir analizini sunmak amacıyla kullanmaktadır.

BEA ve DXA Ölçümleri Arasındaki Tüm Vücut Bölgesel FFM Korelasyonu.
R Slode Intercept
Wihole Body 0.942 0.889 6.181
Lower Limb 0.858 0.732 2.376
Upper Limb 0.923 0.838 0.557
Trunk 0.884 0.860 8.434

Bilimsel Çalışma 1 – YK (yağsız kütle)’nin DXA ile kıyaslanması

Uluslararası Gerontoloji Dergisinde yayınlanan bir çalışma, BEA ile DXA nın isabetlilik derecelerini kıyasladı. Araştırmaya göre Charder’ın vücut kompozisyonu modeli aracılığıyla analiz edilen sonuçların yağsız kütle (YK) bazında DXA ile r=.942 derecesinde korelasyona sahip olduğu belirlendi. “Özetle, Taiwanlı yaşlılar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada BEA tarafından hesaplanan çoklu bölge YK’sinin DXA tarafından belirlenen YK’ye oldukça bağıntılı olduğu görüldü”.

PDF İNDİR

Vücut Kompozisyonu Sonuç Raporu Tanıtımı

Vücut Kompozisyonu Analizi
Güvenilir ve aynı zamanda invazif olmayan Biyoelektriksel Empedans Analizi, Vücut Kompozisyonu izleminin sık bir biçimde gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Vücudun bileşimsel elemanlarının hesaplanan tahmini ağırlıkları, elde edilen sonuçları bağlama oturtmak adına standart sonuçlar ile kıyaslanabilmektedir.
Sağlık Skoru
Sonuç Kağıdı, çeşitli veriler kapsamında normal kabul edilen aralıklarla ilgili bilgi sağlamanın yanında birtakım sonuçların kombinasyonunu dikkate alan bir “genel sağlık skoru” sunmaktadır.
Kas-Yağ Analizi
Vücut ağırlığı ölçümü önemlidir ancak bu ölçüm, bir bireyin kas ve yağ miktarı analiz edilmeden yapıldığında eksik bir ölçüm olarak kalmaktadır. Dolayısıyla iskelet kası ve vücut yağı miktarlarının bilinmesi, sağlık bakım uzmanlarının kas ve yağ kontrolüne ilişkin öneriler geliştirebilmelerine yardımcı olacaktır.
Kas Kalitesi
Kas Kalitesi ve Tahmini Kavrama Gücü, vücutta meydana gelen değişiklikleri, kas kütlesinin basit bir ölçümüne nazaran daha hızlı ve fark edilebilir bir biçimde tespit edebilen, değerli bir belirteçtir.
Obazite Analizi
MA601, vücut yağ aralıklarını zayıf, atletik, kilolu ve obez şeklinde sınıflandırır. Bu hassas ve isabetli kategorizasyon aracılığıyla yağ kontrol hedefleri ve kişinin kaydettiği ilerleme daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilir.
Vücut Tipi Analizi
Vücut tipi analizi, BKİ ve Vücut Yağı Yüzdesini birlikte kullanarak kullanıcının vücut tipini belirlemektedir. İdeal vücut tipine ulaşmak için vücut kompozisyonunda yapılması gereken değişiklikler, bu açık ve basit çizelge aracılığıyla net bir biçimde belirlenebilir.
Bölgesel Analiz ve Değerlendirme
Gövdeye, üst vücuda ve alt vücuda uygulanacak bölgesel analiz aracılığıyla kas ve yağ miktarını daha isabetli bir biçimde ölçün. Vücuttaki dengesizlikleri ortaya çıkarın ve rehabilitasyon veya hastalığın etkileri ile bunların vücutta meydana getirdikleri değişiklikleri daha iyi takip edin.
Vücut Kompozisyonu Geçmişi
Ölçüm öncesinde daha önce kullandığınız kullanıcı ID’sini seçerek vücut kompozisyonunda meydana gelen değişiklikleri otomatik olarak takip edebilirsiniz (Ağırlık, Yağsız Kütle, İskelet Kas Kütlesi ve Vücut Yağı Yüzdesi).
Kontrol Kılavuzu
Kontrol Kılavuzu; ideal ve sağlıklı bir vücut tipine kavuşmak adına önerilen kas ve yağ miktarını hesaplar.
Fitness Parametreleri
MA601, özellikle “fitness” ile ilgili çoklu vücut kompozisyonu veri parametreleri sunar ve yetersiz beslenme ile sarkopeni kapsamında erken uyarı işlevi gören pek çok çeşitli endeks içerir. Faz açısını hücresel sağlık değerlendirmesinde kullanın ve sağlık durumunu daha detaylı bir biçimde analiz edin.

Vücut Kompozisyonu Sonuç Kağıdı Tanıtımı

MA601 Vücut Kompozisyonu Analiz cihazı, vücut kompozisyonunun isabetli ve güvenilir bir ölçümünü yapmak adına Biyoelektriksel Empedans Analizi (BIA) çerçevesinde yapay sinir ağı algoritmalarını kullanır. Genel sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla tasarlanan geliştirilmiş çıktı parametreleri sayesinde elde ettiğimiz sonuçlar, klinik çalışmalar aracılığıyla onaylanmış olup tıp profesyonellerine ihtiyaçları olan isabetli ve yeniden elde edilebilir ölçüm verileri sunmaktadır.

Sonuç Çıktısını İncele

HEDİYE ÇEKİ

Charder MA601 modelini hhp Andulasyon Terapi Sistemlerine ait Andulasyon ürünleri ile birlikte sipariş etmeniz durumunda çok özel Euro kuru fırsatları sizi bekliyor.

HEDİYE ÇEKİ